• آب اکسیژنه|ایرانی|فرآیند گستر تأمین

  • 2(HO)

  • ۷۷۲۲-۸۴-۱

  • BBX060AN9V

اطلاعات بیشتر

درصد خلوص (%):

35

جرم مولی (گرم در مول):

34.0147

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.110

دمای ذوب (°C):

−۰٫۴۳

دمای جوش (°C):

‎150.2

اسیدیته (pka):

11.75

ثبت نظر