• آهک|هیدراته|55%

  • Ca(OH)2

  • 1305-62-0

اطلاعات بیشتر

درصد خلوص (%):

55

جرم مولی (گرم در مول):

74.093

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

2.211

دمای ذوب (°C):

512

ثبت نظر