تنظیم PH در تصفیه آب آشامیدنی با استفاده از سود پرک

یکی از موارد کاربرد سود پرک که از نظر بهداشتی و سلامتی جامعه اهمیت زیادی دارد، استفاده از آن برای تنظیم PH آب آشامیدنی در تصفیه خانه ها می باشد. لازم است قبل از آنکه به بحث کاربرد این ماده شیمیایی در تصفیه خانه بپردازیم، اندکی در مورد PH و سایر روش های خنثی سازی صحبت کنیم.

PH چیست و چه اهمیتی در صنایع دارد؟

PH، عامل شناسایی اسیدها و قلیاها است. در صنایع مختلف هنگامی که صحبت از PH یا میزان اسیدیته محلول به میان می آید منظور این است که محیط واکنش تا چه میزان خاصیت اسیدی و یا خاصیت قلیایی دارد. محدوده تغییرات PH از عدد 0 تا 14 متغیر است؛ هر چه میزان PH یک ماده به عدد 0 نزدیک تر باشد، آن ترکیب یک اسید قوی تر محسوب می شود. اگر PH ترکیبی به سمت عدد 14 حرکت کند، آن ماده باز قوی تری خواهد بود.

با توجه به موارد فوق، سود پرک در دسته ترکیبات شیمیایی قلیایی قوی محسوب می شود. نکته جالب توجه در مورد میزان PH و خاصیت اسیدی و بازی ترکیبات این است که اسیدهای بسیار قوی و بازهای بسیار قوی، هر دو دارای خاصیت خورندگی هستند. به طور مثال، اسید کلریدریک به عنوان یک اسید بسیار قوی و محلول سود پرک به عنوان باز قوی، دارای خاصیت خورندگی هستند.

اهمیت استفاده از ترکیب شیمیایی سود پرک در تصفیه خانه ها در آن است که به دلیل اسیدی بودن محیط آب، ممکن است برای پمپ ها، تجهیزات و لوله های تصفیه خانه مشکلاتی نظیر خوردگی و رسوب گرفتگی به وجود آید؛ افزودن مقادیر معینی از محلول سود پرک به آب می تواند PH محیط را تنظیم کند.

سیستم تزریق محلول سود پرک (هیدروکسید سدیم) در تصفیه خانه ها چگونه کار می کند؟

سیستم تزریق محلول سود پرک در تصفیه خانه های آب برای مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که میزان PH آب تا حد زیادی پایین باشد (حالت اسیدی داشته باشد). در این موارد، افزودن ترکیباتی که بتوانند میزان PH محلول را در حد خنثی تنظیم کنند لازم و ضروری است؛ ترکیباتی نظیر محلول سود پرک یا سدیم کربنات برای این کار مناسب هستند.

سیستم تزریق دقیقاً محل ورود به سیستم اصلی است. ترکیبات مقاوم به خوردگی مانند محلول سود پرک یا سدیم کربنات به عنوان خوراک ورودی به پمپ تزریق وارد می شوند و از آن جا به آب تزریق شده و بنابراین باعث افزایش میزان PH آب می گردند.

آب آشامیدنی باید به طور کامل خنثی سازی شود؛ در برخی موارد از ترکیب شیمیایی کلرین به صورت محلول برای تنظیم PH آب استفاده می شود. سیستم های تزریق می توانند PH آب در مقادیر حدود 4، تا سمت خنثی شدن تنظیم نمایند.

سیستم تزریق اسید برای خنثی سازی اثرات سود پرک در تصفیه خانه ها چگونه کار می کند؟

سیستم تزریق اسید به سیستمی اطلاق می شود که توسط آن، اسید با حجم معین به منظور خنثی کردن اثرات باقی مانده از محلول سود پرک در آب به محلول تزریق می گردد. در بسیاری موارد ممکن است محلول های هیدروکسید سدیم یا سدیم کربنات که به آب اضافه شده اند هنوز در محیط باقی مانده باشند و میزان PH آب را تا حد قلیایی افزایش دهند؛ سیستم تزریق اسید موجب می شود PH آب تا حدود 7 خنثی شود. <Br>

روش فوق احتمال خوردگی در پمپ ها و لوله ها که توسط ترکیبات خورنده که در PH بالاتر از 9 فعال هستند مانند فلزات روی، آهن، مس و آلومینیوم را تا حد زیادی کاهش دهد. این ترکیبات با رسوب دادن موجب خورده شده دیواره لوله ها و پمپ ها می شوند.

نکات مهم در سیستم های تزریق محلول سود پرک و اسید به آب آشامیدنی در تصفیه خانه چیست؟

تعمیرات و نگهداری سیستم های تزریق اسید یا سود پرک محلول با غلظت های مختلف، اهمیت زیادی در راندمان کار و طول عمر دستگاه ها دارد. تزریق این محلول ها باید به آرامی انجام شود. در سیستم تزریق اسید، همواره باید اسید به آب اضافه شود. در سیستم تزریق محلول سود پرک، پمپ ها باید قبل از آغاز به کار به دقت تمیز شوند. افرادی که با این دستگاه ها کار می کنند باید همیشه از دستکش، ماسک و لباس مخصوص کار استفاده کنند. ایمنی کار با مواد شیمیایی نیز باید به دقت رعایت گردد.

مقالات مرتبط

ثبت نظر