• سدیم لاکتات

  • C3H5NaO3

  • 72-17-3

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

۱۱۲٫۰۶

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.33

دمای ذوب (°C):

161–162

دمای جوش (°C):

‎113

ثبت نظر