• سوربیتول

  • C6H14O6

  • 50-70-4

  • 506T60A25R 

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

۱۸۲٫۱۷

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.489

دمای ذوب (°C):

۹۵

ثبت نظر