• سولفات آلومینیوم|نباتی |14%

  • Al2(SO4)3·16H2O

  • 10043-01-3

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

342.15

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

2.672

دمای ذوب (°C):

770

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

870

ثبت نظر