• سوکرالوز

  • C12H19Cl3O8

  • 56038-13-2

  • 96K6UQ3ZD4

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

397.64

دمای ذوب (°C):

۱۲۵

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

283

ثبت نظر