• سیلیکاژل|سفید|3-1

  • H2o3si

  • 112926-00-8

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

60.08

اندازه بلور (مش):

1-3

ثبت نظر