• سیلیکاژل|سفید|5-3

  • H2o3si

  • 112926-00-8

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

60.08

اندازه بلور (مش):

3-5

ثبت نظر