شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران بهمن‌ماه برگزار می‌شود.


آکام ترید


حمیدرضا نوروزی، دبیر شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران گفت: توجه اصلی این کنگره به توسعه پایدار در صنایع ایران از جمله صنایع بالادستی نفت، پالایش و فرآوری نفت و گاز، پتروشیمی و شیمیایی، دارویی و غذایی است.

وی افزود: افزون بر حوزه‌هایی که هم اکنون در زمینه مهندسی شیمی مطرح هستند، در برنامه‌های کنگره سعی بر این است که به راهکارهای عملی و نو برای بهینه‌سازی مصرف آب، بهینه‌سازی مصرف انرژی، بازیافت پساب‌های شهری و صنعتی، کاهش آثار زیست محیطی صنایع، کاهش کربن منتشر شده به جو در صنایع ایران و دیگر موضوع‌هایی که در حوزه توسعه پایدار قرار میگیرند توجه شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر از همه استادان، پژوهشگران، کارشناسان صنعت و دانشجویان دعوت کرد دستاوردهای نوین پژوهشی و مطالعاتی خود را که منطبق بر یکی از محورهای کنگره است از طریق سامانه آنلاین ارسال مقاله، به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.

نوروزی عنوان کرد: محورهای این کنگره شامل پدیده‌های انتقال ترمودینامیک، فرآیندهای جداسازی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی، دینامیک سیالات محاسباتی، سینتیک، کاتالیست و طراحی راکتور، مهندسی و کنترل فرآیند، بیوتکنولوژی، مهندسی بیوپزشکی، صنایع غذایی و دارویی، نانوتکنولوژی، علوم و فناوری پلیمر، مهندسی نفت و مخزن، تولید، فرآیند و تبدیل گاز طبیعی، فناوری پایدار و سبز، مهندسی محیط زیست و ایمنی، استانداردسازی و آموزش در صنایع شیمیایی، مدیریت و کارآفرینی، انرژی تجدیدپذیر و مطالعات موردی صنعتی است.