• متانول

  • CH4O

  • 67-56-1

  • Y4S76JWI15

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

۳۲٫۰۴

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

0.7918

دمای ذوب (°C):

(-97)-(-98)

دمای جوش (°C):

‎65

اسیدیته (pka):

‎15.5

ثبت نظر