• هگزا متا فسفات سدیم

  • Na6P6O18

  • 10124-56-8

  • SHM500

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

25.0035

HR:

3

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

611.7704

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

2.484

دمای ذوب (°C):

۶۲۸

دمای جوش (°C):

‎1500

ثبت نظر