• اسید مالیک

  • C4H6O5

  • 6915-15-7

  • 817L1N4CKP

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

5.48044

چگالی نسبی:

1.25

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

۱۳۴٫۰۹

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.609

دمای ذوب (°C):

۱۳۰

اسیدیته (pka):

5.20

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

558

ثبت نظر