• اتانول

  • C۲H۶O۱

  • ۶۴-۱۷-۵

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

۴۶٫۰۷

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

0.789

دمای ذوب (°C):

−۱۱۴

دمای جوش (°C):

‎78.37

ثبت نظر