• اسید اگزالیک

  • C۲H۲O۴

  • ۱۴۴-۶۲-۷

  • 9E7R5L6H31

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

3.68006

HR:

3

چگالی نسبی:

1.9

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

۹۰٫۰۳

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.90

دمای ذوب (°C):

۱۰۲

اسیدیته (pka):

1.25 4.14

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

14.3

ثبت نظر