• سولفات مس

  • CuSO4

  • ۷۷۵۸-۹۸-۷

  • CNP250

اطلاعات بیشتر

درصد خلوص (%):

23

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

6.52307

HR:

3

چگالی نسبی:

2.284

حالت در دمای 25 °C:

S

جرم مولی (گرم در مول):

249.684

دمای ذوب (°C):

110 °C (− 4H2O)

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

31.6

ثبت نظر