• گلوکز

  • C6H12O6

  • ۵۰-۹۹-۷

  • 5SL0G7R0OK

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

180.16

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.54

دمای ذوب (°C):

146

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

91

ثبت نظر