• کربنات سدیم|سبک

  • Na2CO3

  • ۴۹۷-۱۹-۸

  • 45P3261C7T

اطلاعات بیشتر

درصد خلوص (%):

99.5

جرم مولی (گرم در مول):

105.9884

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

2.54

دمای ذوب (°C):

851

دمای جوش (°C):

‎1600

اسیدیته (pka):

3.67

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

70

ثبت نظر