• گلیسیرین

  • C12H19Cl3O8

  • 56038-13-2

  • 96K6UQ3ZD4

اطلاعات بیشتر

جرم حجمی:

mg/m3

وابستگی غلظت:

Y

p to m:

3.76466

HR:

3

چگالی نسبی:

1.26

حالت در دمای 25 °C:

L

جرم مولی (گرم در مول):

۹۲٫۰۹

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

1.261

دمای ذوب (°C):

17.8

دمای جوش (°C):

290

اسیدیته (pka):

1.4746

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

283

ثبت نظر