سولفات آهن

برای نمک معدنی فوق، جرم مولی متفاوتی بیان شده اند؛ طبق جدول های مواد شیمیایی، جرم مولی سولفات آهن در حالت تک آبه برابر با 91/151 و در حالت 7 آبه برابر با 02/278 گرم بر مول است؛ برای دریافت سایر جرم های مولی می توانید به منبع ذکر شده در انتهای مطلب مراجعه فرمایید.

خواص و کاربردهای سولفات آهن دو ظرفیتی

سولفات آهن 7 آبه در دمای 64 درجه سانتی گراد تجزیه می شود. حلالیت این ماده در آب در دماهای مختلف، متفاوت است؛ به طور مثال، حلالیت نمک مذکور در دمای 25 درجه در 100 سی سی آب برابر با 51/29 گرم است. برای دریافت میزان انحلال پذیری فرو تک آبه و 7 آبه در دماهای مختلف می توانید به منبع ذکر شده در انتهای این متن مراجعه نمایید.

در صنعت، سولفات آهن عمدتاً به عنوان ماده اولیه سنتز سایر ترکیبات آهن به کار می رود. این نمک معدنی، یک عامل کاهنده است و بدین ترتیب برای کاهش یون کرومات در سیمان مؤثر است؛ به این وسیله، مقدار ترکیبات سمی کروم در محصول نهایی کاهش می یابد. سایر کاربردهای این نمک عبارتند از: تثبیت کننده ی رنگ مورد، برای سیاه کردن چرم و اجزای سازنده جوهر، کاتالیزور، تولید رنگدانه های شیمیایی برای تولید رنگ های صنعتی، تولید کود کشاورزی، صنایع تصفیه آب، ریخته گری و ... . کریستال های سولفات آهن جاذب رطوبت هستند به همین دلیل بسته های حاوی این ترکیب را باید در محل خشک و خنک نگهداری کرد.

ثبت نظر