• سود پرک|نیرو کلر

  • NaHO

  • 1310-73-2

  • 55X04QC32I

اطلاعات بیشتر

جرم مولی (گرم در مول):

39.9971

چگالی (گرم در سانتیمتر مکعب):

2.13

دمای ذوب (°C):

۳۱۸

دمای جوش (°C):

‎1388

اسیدیته (pka):

13

حلالیت پذیری در آب (گرم/ 100 گرم):

1110

حلالیت پذیری در اتانول ( مول ):

<<139 g dm-3

ثبت نظر